Gaan we kou lijden op kantoor?

klimaatdoelen

Ons kabinet heeft de klimaatdoelen hoog in het vaandel. Soms willen ze zelf het goede voorbeeld zijn. De bezuinigingen op de energierekening en het energieverbruik die ze voor elke Nederlander bepleiten, heeft hen getriggerd om in de eigen overheidsgebouwen ook de thermostaat lager te zetten. Behalve dat ze van zins zijn om voor hun eigen gebouwen een hoger energielabel na te streven, kondigen ze nu aan om deze winter de thermostaat op kantoren van de overheid twee graden lager te zetten. In de zomer laat de overheid de airco een standje lager zetten. Zitten we straks op het werk met een dikke trui aan te verkleumen en met ijskoude vingers achter het toetsenbord? En in de zomer zwetend en puffend aan je bureau stoel geplakt, sloom van de warmte je door de werkdag slepend?

Ben jij verantwoordelijk voor het beheer van één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en ben je ook genoodzaakt kosten te besparen, maar wil je dit de werknemers in deze gebouwen niet aandoen? Besluit dan op een andere manier geld te besparen door bijvoorbeeld een app te gaan gebruiken waardoor de communicatie, documentatie en informatie voor leden en verenigingen soepeler verloopt en dus kostenbesparend is!

Werknemersorganisaties maken zich werkelijk zorgen over deze besluiten. De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hoge gasprijzen zijn de drive. Dat wil zeggen: ook Frans Timmermans en zijn Europese plannen om in 2050 met zijn allen klimaatneutraal te zijn, helpen hierbij ongetwijfeld. Want intussen heeft Europa het voornemen opgevat om deze winter met zijn allen 15% aan energie te besparen. Om zo een tekort aan gas te voorkomen. Dat we Gronings gas hebben afgezworen helpt in deze ook niet mee. Groningse aardgasvelden gaan op de waakvlam. De vraag rijst of dit voornemen stand gaat houden als er echt een voelbaar gebrek aan gas, lees brandstof voor onze huizen- en kantorenverwarming, komt. Een parallelle agenda of een verborgen agenda? Wie het weet mag het zeggen.

Overheidsgebouwen hebben nog maar zelden goed energielabel

Met alle stimulerende maatregelen voor de burgers om hun woningen te isoleren, kan de overheid zelf niet achterblijven. Al is het isoleren van je woning en andere duurzame aanpassingen in je huishouden voor velen onmogelijk en/of onbetaalbaar. Het Planbureau van de Leefomgeving gaat uit van een gemiddelde investering van € 15.000 per woning. Werkgevers gaan uit van het dubbele bedrag. Terwijl het gasvrij en CO2 neutraal maken van oude woningen al kan oplopen tot € 60.000. Pittig zat. Maar ook de overheid zelf toont zich in deze niet het beste jongetje van de klas. Ze eisen van bedrijven om te bezuinigen op energieverbruik door te besparen op verlichting, ventilatie, en verwarming. Beter zouden ze ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken van de tijd- en geldbesparende app van bestuur.nu.

Ondanks hun voornemen om de eigen kantoorgebouwen naar een energielabel C, B of A te krijgen, loopt de overheid hopeloos achter in dat streven. Ze vinden het zelf beter voor het milieu en willen minder afhankelijk worden van het omstreden Russisch gas. Maar in de uitvoering valt het vies tegen. Op kantoren zou die twee graden lager op de thermostaat niet of minder nodig zijn wanneer de overheid de isolatieplannen van hun eigen kantoren op orde had.

Wat levert het op?

Natuurlijk zijn er niet alleen kosten. Op de lange duur gaat een goed geïsoleerd gebouw minder energie vragen. En dat levert een lagere energierekening op. Voor particulieren, bedrijven en de overheid. Milieuwinst en een leefbare wereld is het uiteindelijke doel. De klimaatverandering valt niet meer te ontkennen. De mens heeft er een zooitje van gemaakt en nu zitten we met de gebakken peren. De regering vindt haast geboden. Haalbaar of niet. Binnen enkele decennia moet er een compleet andere wereld van energieverbruik en consumeren zijn. Verkeer, landbouw, industrie; iedereen moet meedoen. De overheid stuurt daarop met subsidies om de kosten te compenseren. Voordat we in 2050 klimaatneutraal gehuisvest zullen zijn, energiezuiniger vervoer en voedselpakket hebben, zal er nog heel wat energie worden verbruikt. Maar dat moet dan wel een duurzame variant zijn. Zo wil het kabinet aan verschillende knoppen draaien om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Minister Jetten van klimaat vindt dat er lange tijd te weinig aandacht is geweest voor energiebesparing. Daar moet nu verandering in komen. Omwille van een beter leefbaar klimaat.

Hoe dan?

De doelen zijn duidelijk. Het draagvlak voor de einddoelen is behoorlijk. En dan wordt de oplossing al snel politiek. Hoe snel willen we de doelen bereiken? Zijn de klimaatdoelen uit het Parijse akkoord van 2015 wel houdbaar en haalbaar? We liggen nog niet op schema. Verre van dat. Heeft de mondiale politiek hier de hand overspeeld of moeten de doelen sowieso extreem ambitieus zijn om dingen voor elkaar te krijgen? Moet er een tandje bij of willen we er meer tijd voor nemen? Hoe gaan we de lasten verdelen? Kun je onderontwikkelde landen die nauwelijks hebben bijgedragen aan de vervuiling, zo’n opgave opleggen? Hoe groot mag en moet de solidariteit zijn? Tussen arm en rijk. Vervuilers en bespaarders. Consumenten en overheid. Bedrijven en overheid. Eén ding staat vast: om mensen in beweging te krijgen, zal de overheid een goed voorbeeld moeten zijn. Anders verliezen alle plannen aan kracht en draagvlak. Dus moet de overheid nu het voortouw nemen om de stimulerende maatregelen geloofwaardig te kunnen presenteren. Het isoleren van de eigen gebouwen, en energie besparen horen daarbij. Net als het efficiënter omgaan met communicatie, documentatie en informatie voor alles wat komt kijken bij het beheren van bedrijfsverzamelgebouwen. Wil jij kijken of zo’n besparende app iets is voor jouw organisatie? Vraag dan nu een demo aan!

Bestuur.nu gebruikt cookies om jou de beste gebruikerservaring te geven.